Cei mai puternici investitori din retailul farmaceutic în anul 2023

De Jurnalul Național Actuale Companii Investiții 105 citiri
12 min citire

Inrolare trafic.ro
 

Doi dintre cei mari jucători din retailul farmaceutic au intrat în anul 2024 cu afaceri intragrup consolidate:

-Dr. Max care a absorbit distribuitorul de medicamente Mediplus Exim şi

-Siepcofar care a absorbit firma de distribuţie Dona.

Aceste fuziuni intragrup au produs efecte contabile şi juridice la data de 31 decembrie 2023, arată proiectele de fuziune analizate de Economica.net.

Cea mai mare fuziune intragrup din retailul farmaceutic în acest an, vizează grupul de firme prin care operează farmaciile Catena, cu capital privat integral românesc. 88 de firme din grupul Catena au fost absorbite de Catena Pharma la 1 aprilie 2024, arată proiectul de fuziune consultat de Economica.net.

În capitalul românesc, farmaciile Catena, deţinute direct şi indirect prin mai multe firme de către Anca şi Alexandru Vlad, au cele mai mari afaceri dintre toţi retailerii farmaceutici din România, peste 6  miliarde de lei în 2023, arată analiza Economica.net.

În contextul financiar, farmaciile Catena deţinute direct şi indirect de Anca Vlad şi de fiul său Alexandru Vlad au realizat afaceri nete cumulate de peste 6,2 miliarde de lei, potrivit unei analize Economica.net care a studiat bilanţurilor celor 109 firme prin care au operat în 2023 farmaciile Catena. Oficialii grupului nu au răspuns până la data publicării articolului care e cifra de afaceri consolidată a firmelor prin care funcţionează farmacii Catena.

Concret, la data de 1 aprilie 2024 s-au produs efectele juridice, contabile şi fiscale ale celei mai mari consolidări intragrup din retailul farmaceutic din România din ultimii ani: Catena Pharma a absorbit 88 de firme prin care au funcţionat farmacii Catena, potrivit analizei Economica.net. Cele 88 de firme au fost fost dizolvate fără să intre în lichidare.

Profitul net cumulat al celor 88 de firme radiate la 1 aprilie şi al celorlate 21 de firme active care operează farmacii Catena depăşeşte 469 de milioane de lei în anul fiscal 2023, arată calculele Economica.net pe baza situaţiilor financiare ale celor 109 firme din grup.

  Catena Pharma a absorbit 88 de societăţi prin care au funcţionat farmacii Catena

Fuziunea constă în absorbţia unui număr de 88 de societăţi din grupul Catena de către Catena Pharma.

Data la care fuziunea a produs efecte juridice, contabile, fiscale este 1 aprilie 2024.
La 1 aprilie, ora 00:01, societăţile absorbite au fost dizolvate fără să intre în lichidare, transferând către Catena Pharma cu titlu universal tot patrimoniu lor (active, pasive), inclusiv, dar fără a se limita la: drepturi şi obligaţii izvorâte din contracte, inclusiv contractul de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate şi contractul de furnizare de medicamente şi a unor materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor incluşi în unele programe naţionale de sănătate curative, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, fond de comerţ, drepturi de proprietate intelectuală, mărci etc.

După fuziunea intragrup antemenţionată, Catena Pharma e deţinută direct şi indirect, prin intermediul unor societăţi, de către Anca şi Alexandru Vlad.

Procesul de fuziune reprezintă un demers natural de consolidare internă prin care nu se schimbă controlul direct sau indirect asupra societăţilor implicate în fuziune, aspect care constituie o excepţie de la aplicarea legislaţiei cu privire la concentrările economice, reiese din proiectul de fuziune consultat de Economica.net.

Principalele motive ale fuziunii

-realizarea unui sistem decizional unitar,
-centralizarea managementului va conduce la economii de cost,
-obţinerea unei mai bune susţineri a nevoilor investiţionale pentru dezvoltarea afacerilor,
-asigurarea unei utilizări mai eficiente a resurselor umane şi logistice,
-simplificarea structurii corporative şi eliminarea cheltuielilor suplimentare,
-capacitatea financiară va creşte şi va fi înlesni accesul la condiţii de finanţare mai avantajoase,
-simplificarea procedurilor de raportare atât către autorităţile statului, cât şi către alte entităţi şi scăderea costurilor necesare realizării acestora,
-dezvoltarea societăţii absorbante Catena Pharma va creşte atât capacităţile operaţionale, cât şi capacitatea sa de a îndeplini standarde comerciale şi financiare prezente şi viitoare, conform proiectului de fuziune consultat de Economica.net.

Catena are peste 900 de farmacii în ţara noastră

Retailerul farmaceutic Dr. Max, deţinut indirect de grupul Penta Investments din Cehia, a avut cifră de afaceri netă de 4,19 miliarde de lei în anul 2023, cu 31% mai mare decât cea din anul 2022, arată bilanţurile societăţii comparate de Economica.net.

Dr. Max a revenit pe profit după patru ani consecutivi în care a mers în pierdere.
Dr. Max a înregistrat profit net de peste 35 de milioane de lei în anul 2023. Compania a lucrat cu un număr mediu de 4.056 de salariaţi pe parcursul anului 2023, cu 524 de oameni în plus pe statele de plată faţă de nivelul indicatorului din 2022.
Dr. Max deţine reţeaua de farmacii şi de farmacii de mari dimensiuni (hiperfarmacii) Dr. Max, precum şi magazinul online.

Economica.net a scris deja despre fuziunea intragrup dintre Dr. Max, în calitate de societate absorbantă, şi Mediplus Exim, firmă absorbită. Dr. Max operează linia de retail farmaceutic a grupului Dr. Max România, iar Mediplus Exim – linia de distribuţie de medicamente.

Fuziunea dintre Dr. Max şi Mediplus Exim a produs efecte din punct de vedere juridic, fiscal şi contabil la 31 decembrie 2023, ora 23:59. La aceeaşi dată, patrimoniul Mediplus Exim a fost transmis, prin transfer universal, către Dr. Max, iar Mediplus a fost dizolvată, fără lichidare, şi a fost radiată din Registrul Comerţului. Angajaţii firmei Mediplus Exim au fost preluaţi de Dr. Max în urma fuziunii, conform analizei publicate de Economica.net.

Indicatorii care se referă la întreg anul 2023, precum contul de profit şi pierderi, numărul mediu de angajaţi, prezintă exclusiv rezultatele societăţii SC Dr.Max SRL”, au răspuns pentru Economica.net oficialii grupului Dr. Max.

Dr. Max a intrat pe piața din România în anul 2017, în urma preluării farmaciilor Arta, iar în anul 2018 a achiziționat grupul A&D Pharma.

În prezent, Dr. Max are peste 900 de farmacii în ţara noastră

Asociatul unic al Dr. Max este Pharmax Holdings Limited din Cipru, deţinută de Glebi Holdings.
Glebi Holdings face parte din grupul Penta Investments cu sediul în Cehia.

Grupul Dr. Max e prezent în 17 țări europene și are aproape 3.000 de farmacii în șase piețe principale: Cehia, România, Slovacia, Polonia, Serbia și Italia.

Capital german – Help Net Farma care deţine farmaciile Help Net şi magazinul online a încheiat anul 2023 cu cifră de afaceri netă de 1,68 de miliarde de lei, cu 11% mai mare decât cea obţinută în anul 2022.

Firma care deţine farmaciile Help Net face parte din grupul german Phoenix.
Help Net Farma  a avut profit net de 17 milioane de lei în anul 2023, de cel puţin două ori mai mic decât cel realizat în anul 2022, arată bilanţurile societăţii comparate de Economica.net.
Help Net Farma a lucrat cu un număr mediu de 1.976 de angajaţi pe parcursul anului 2023, în scădere cu 70 de oameni pe statele de plată faţă de nivelul indicatorului din 2022.

Reţeaua Help Net e formată din 436 de farmacii la nivel naţional şi un magazin online.

Capital românesc – Dona. Logistica (denumită anterior Siepcofar care a preluat patrimoniul firmei de distribuţie Dona. Logistica, precum şi denumirea sa) a încheiat anul 2023 cu afaceri nete de 1,32 de miliarde de lei, cu 4,6% mai mari decât cele realizate în anul 2022. Firma e deţinută de familia Banciu.

Dona. Logistica a avut profit net de 23,4 milioane de lei, cu aproape 30% mai mare decât cel obţinut în 2022.
Firma a lucrat cu un număr mediu de 2.107 angajaţi pe parcursul anului 2023, cu 285 de oameni în plus pe statele de plată faţă de valoarea din 2022.
Dona. Logistica are peste 300 de farmacii Dona în ţară.

 

 

La 19 decembrie 2023, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor firmei Dona. Logistică a aprobat proiectul de fuziune prin absorbţie între Dona. Logistică, în calitate de firmă absorbită, şi Siepcofar – în calitate de firmă absorbantă.
Fuziunea a produs efecte din punct de vedere juridic la 31 decembrie 2023.

Siepcofar şi Dona. Logistica fac parte din grupul Dona deţinut de familia Banciu.
Siepcofar e firma prin care a operat lanţul de farmacii Dona şi magazinul online, iar Dona. Logistica a asigurat distribuţia farmaceutică la nivel naţional către farmacii independente, spitale si farmaciile proprii.

La 31 decembrie 2023, Siepcofar a preluat tot patrimoniul firmei Dona. Logistica. Concret, Siepcofar a preluat, între altele, fondul de comerţ, sediul principal, toate cele 14 puncte de lucru ale firmei absorbite şi activităţile autorizate la aceste puncte de lucru, calitatea de asociat în cadrul firmei Dona. Cargo S.R.L., precum şi denumirea societăţii absorbite, conform unei decizii a acţionarilor analizate de Economica.net.

Ca urmare a fuziunii, Siepcofar, redenumită Dona. Logistica, şi-a schimbat sediul social din Bucureşti în Chitila (Ilfov), activitatea principală a societăţii fiind cea de comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice, iar obiectul secundar de activitate – comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice în magazine specializate, conform proiectului de fuziune, analizat de Economica.net.

Capital românesc –  Farmacia Tei a avut cifră de afaceri de 1,11 miliarde de lei în anul 2023, cu aproape 17% mai mare decât cea din anul 2022. Profitul net al reţelei de farmacii a ajuns la 53,4 milioane de lei în anul 2023 şi e circa 28% mai mare decât cel obţinut în 2022, arată bilanţurile firmei comparate de Economica.net.

Farmacia Tei e deţinută de Roxana Maftei cu o cotă de 70% din firmă şi de Pavăl Holding cu 30% din capitalul social al societăţii.

Farmacia Tei a lucrat cu un număr mediu de 668 de salariaţi pe parcursul anului 2023, cu 57 de oameni în plus pe statele de plată faţă de nivelul indicatorului din 2022.

Farmacia Tei are şase farmacii în Bucureşti şi câte o farmacie în Constanţa, Piteşti, Popeşti Leordeni (Ilfov).

Sursa – www.economica.net