Ministerul Educaţiei a pus în dezbatere publică calendarul pentru înscrierea la grădiniță și creșă în 2024

De Jurnalul Național Actuale Educaţie 163 citiri
6 min citire

Inrolare trafic.ro
Ministerul Educației a pus în consultare publică calendarul și proiectul de metodologie privind înscrierea copiilor la creșă și grădiniță, pentru anul școlar 2024-2025.

În contextul proiectului pus în dezbatere publică de Ministerul Educației, înscrierea copiilor la creșă și grădiniță, pentru anul școlar 2024-2025, va avea loc în vară.

Astfel, prima etapă ar urma să fie cea dedicată reînscrierilor, între 10 și 14 iunie 2024, stabilită pentru copiii care au mai fost la grădiniță sau creșă.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri ar urma să aibă loc pe 14 iunie, ora 14.

Concret, „Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, în baza continuității, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile pentru acest nivel de vârstă și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru.

În situația în care, prin aplicarea criteriului vârstei, numărul cererilor depășește numărul locurilor disponibile, departajarea se face prin aplicarea criteriilor generale, respectiv specifice de departajare, menționate la art. 6 din Metodologia-cadru de înscriere a copiilor în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în servicii de educație timpurie complementare”, se arată în proiectul Ministerului Educației.

 Părinții care își înscriu pentru prima dată copiii, o pot face între 17 iunie – 5 iulie

Începând cu anul școlar trecut, grupa mijlocie este obligatorie la grădiniță, amintește Edupedu.ro.

Etapa I de înscrieri: 17 iunie și 5 iulie 2024

Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

17 – 18 iunie 2024 (colectare cereri)
19 – 21 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
25 – 28 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a– a doua opțiune)
1 – 3 iulie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia opțiune)
5 iulie, ora 14- afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri

Etapa a II-a de înscrieri: 8-15 iulie

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării
primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

8 – 10 iulie 2024 (colectare cereri)
11 – 15 iulie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
16 – 18 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
19 – 23 iulie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia opțiune)

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri va avea loc pe 25 iulie, ora 14.

Etapa de ajustări: 19-29 august 2024

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

-copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;
-copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
-copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin.(1), lit.b) din Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări – 30 august.

Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2024 – 2025, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, repartizarea pe formațiuni de studiu – 9 septembrie, ora 16.

Proiectul a fost supus consultării publice, iar propunerile și sugestiile pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării, adică 5 februarie 2024), se menționează pe site-ul Ministerului Educației.

Sursa – www.antena3.ro