Auditul financiar, un proces complex realizat de persoane acreditate

0 102

Pentru orice agent economic un audit financiar este o cale foarte bună de a afla la un moment dat care este starea de sănătate a business-ului său și cum poate remedia unele lucruri care nu merg așa cum ar trebui în firmă. Dacă ar fi să dăm o definiție simplă auditului financiar, am putea spune că acesta reprezintă un proces de examinare completă și complexă realizat de către persoane autorizate, ce fac parte din Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Un exemplu de firma de contabilitate Bucuresti care face astfel de verificări la entități ce activează în diferite domenii este Contello Audit, unde o echipa de specialiști desăvârșiți pot nu doar să diagnosticheze corect un agent economic, dar și să ofere soluții creative perfect legale pentru eliminarea problemelor găsite, precum și îndepărtarea riscurilor ce ar putea apărea pe viitor.

În concret, prin efectuarea unui audit financiar statutar obligatoriu sau la cerere de către de către specialiști autorizați, proveniți din exteriorul entității verificate, în urma strângerii și evaluării a cât mai multor informații detaliate cu privire la afacerea în cauză, își formează o opinie pertinentă privind corespondența dintre ceea ce se găsește scriptic, în documentele ce le sunt puse la dispoziție de către conducerea agentului economic respectiv și ceea ce ei înșiși observă în mod direct în cadrul firmei.

Activitatea de auditare financiară se desfășoară întotdeauna după o metodologie strictă, în condiții de maximă legalitate, ținând cont și de obiectivele stabilite inițial, de comun acord cu reprezentanții companiei respective, mai ales dacă este vorba de un audit financiar efectuat la cerere, nu de un audit statutar obligatoriu, stabilit prin OMFP nr. 470/ 2018.

Auditorii financiari trebuie să utilizeze un set de tehnici eficiente care constau în verificarea a ceea ce există, iar pe baza lor să prevadă în linii generale cam ceea ce se poate întâmpla studiind atât documentele care li se pun la dispoziție, cât și prin observații fizice și confirmări directe în urma colaborării cu organele de conducere ale entității respective

Auditările statutare obligatorii, dar și acelea efectuate la cererea organelor de conducere ale unei entități, de regula agent economic (dar nu numai), au misiunea de a analiza minuțios situațiile financiare, precum și activitățile și operațiunile efectuate de către agentul respectiv în condițiile respectării dispozițiilor legale în materie, precum ar fi: legea contabilității, legea societăților comerciale, legea piețelor de capital etc.

Un audit statutar exprima o opinie avizată ce tinde a oglindi cât mai fidel și complet situația financiară existentă la un moment dat în cadrul entității supuse acestui riguros proces de verificare, precum și ansamblul rezultatelor obținute de entitatea auditată într-o anume perioadă de timp.

Conform OMFP 470/2018 sunt supuse unui audit statutar în mod obligatoriu acele entități care la data bilanțului îndeplinesc cel puțin două dintre următoarele trei criterii:

  • totalul activelor depășește 16 milioane lei;
  • cifra de afaceri netă depășește 32 milioane lei;
  • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Care sunt diferențele între auditul fiscal și auditul financiar?

De multe ori cele două tipuri de audit, fiscal și financiar, sunt confundate de către nespecialiști, deși între ele există anumite deosebiri importante.

În fapt, un audit fiscal este un proces mai restrâns decât acela pe care un auditul financiar îl impune.

Scopul principal al unui audit fiscal este de a permite atingerea pe viitor a unor obiective clare cu maximă eficiență și minim de resurse.

Auditul fiscal constă în procesul mai restrâns de verificare a statutului fiscal al unui agent economic, în timp ce auditul financiar este un audit referitor nu doar la starea conturilor anuale ale entității respective, dar și la multiple alte aspecte de natură fiscală, la studierea atentă a riscurilor fiscale cu care se confruntă agentul respectiv și care pot avea un caracter negativ asupra structurii sale financiare în viitor.

Auditul financiar se referă inclusiv la propunerea de soluții realiste, la momentul finalizării verificărilor, menite a crește eficiența activității desfășurate de către agentul auditat și a preveni diversele probleme ce ar putea să apară dacă anumite măsuri nu vor fi luate cu celeritate.

La o auditare financiară de cele mai multe ori este nevoie de o echipa complexă de specialiști, mai ales dacă este vorba de o entitate economică importantă, unde va trebui depus un volum mare de muncă destul de rapid, pentru a nu prejudicia buna desfășurare a activităţilor curente din firma respective.

Sursa: News 24 Romania.

Citește și

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata